A Primer on Type Systems


(cosmos) #1

https://www.cs.uaf.edu/users/chappell/public_html/class/2018_spr/cs331/docs/types_primer.html
O discuție despre concepte fundamentale în CS. De asemenea nu este nici foarte teoretica.