Cum pot accesa o variabilă de clasă în Jest - React Native?

Creez un flux de înregistrare a utilizatorului prin e-mail. Am o componentă TextInputScreen pe care o afișez de mai multe ori utilizatorului (pentru a-i permite să introducă e-mail, parolă, nume). Controlez afișarea și navigarea acestei componente de ecran dintr-o clasă EmailConnector:

  export default class EmailConnector {
   localNavigation;
  static inputViewModel = {
    //viewModelFields like placeholder, error message etc.
   };

  //called from a different class, takes 'navigation' an input param
  static openEmailScreen = async navigation => {
    this.localNavigation = navigation;
    //set viewModelFields
    this.localNavigation.push('TextInputScreen', {
     viewModel: this.inputViewModel,
     inputValidator: () => this.emailReceived,//callback function
    });
   };

  //called via a callback from the EmailConnector class.
  static openPasswordScreen = () => {
    //set viewModel fields
    this.localNavigation.push('TextInputScreen', {
     viewModel: this.inputViewModel,
     inputValidator: () => this.passwordReceived,
    });
   };

De remarcat că openEmailScreen primește navigation ca parametru de intrare și setează this.localNavigation = navigation. Pe de altă parte, în openPasswordScreen, folosesc this.localNavigation pentru navigare.

Vreau să testez că this.localNavigation.push() este apelat în metoda openPasswordScreen. Pot face acest test pentru openEmailScreen, deoarece trimit navigation ca parametru de intrare când fac apelul EmailConnector.openEmailScreen(mockNavigation) în test.

Cu toate acestea, în openPasswordScreen folosesc variabila this.localNavigation și nu știu cum să o simulez.

Asta am încercat:

 it('Navigates to the password screen when the openPasswordScreen method is called', () => {
    const localNavigationMock = {push: jest.fn()};
    EmailConnector.openPasswordScreen(localNavigationMock);
    expect(localNavigationMock.push).toHaveBeenCalledWith(
     'TextInputScreen',
     expect.objectContaining({
      viewModel: expect.any(Object),
      inputValidator: expect.anything(),
      onAccessoryTap: expect.anything(),
     }),
    );
   });

Testul eșuează cu mesajul de eroare: Number of calls: 0

Cum pot testa în mod fiabil că se apelează this.localNavigation.push() în funcția openPasswordScreen()?