Developer angular/node

Salut, și la mulți ani!

Caut developer conform specificațiilor de mai jos. E vorba de un prototip de webmail care încearcă să elimine necesitatea salvării/atașării de documente la emailuri.

  • freelance
  • Remote
  • Angular.js și Node.js

Pot fi contactat prin linkedin https://ro.linkedin.com/in/alexandruioancabuz sau pe mail la: alexcabuz2 [at] gmail

Mulțumesc!
Alex Căbuz.

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.