Platforma ubirimi - open

Interesate din ce punct de vedere? Contribuire la cod? Dacă da:

  1. în ce limbaj(e) sunt scrise produsele?