Vede cineva vreo gaură de securitate?


(Ionuț Staicu) #1

Am nevoie de câteva perechi de ochi pentru a găsi vreo potențială gaură de securitate.

Se dau următoarele:

 • o instanță discourse folosită ca SSO provider
 • un WordPress ce folosește discourse ca SSO (utilizatorii discourse se vor putea autentifica pe WP)

Mă interesează dacă există vreo posibilitate ca un utilizator să se autentifice ca un alt utilizator sau alte vulnerabilități evidente sau mai puțin evidente ce mi-au scăpat.

În principiu, codul este mai mult un proof of concept (funcțional, ce-i drept) pe care aș vrea să-l dezvolt ulterior.

define('DISCOURSE_SSO_SECRET', '123);
define('DISCOURSE_SSO_URL', 'https://discourse.url');
define('DISCOURSE_SSO_META_KEY', 'discourse_sso_user_id');

add_action('parse_request', function () {
 if (empty($_GET['sso']) || empty($_GET['sig'])) {
  return;
 }

 $sso = $_GET['sso'];
 $sig = $_GET['sig'];
 $sso = urldecode($sso);

 $query = [];

 parse_str(base64_decode($sso), $query);
 $query = array_map('sanitize_text_field', $query);

 if (empty($query['external_id'])) {
  return;
 }

 if (hash_hmac('sha256', urldecode($sso), DISCOURSE_SSO_SECRET) !== $sig) {
  header("HTTP/1.1 404 Not Found");
  die();
 }

 $userQuery = new WP_User_Query([
  'meta_key' => DISCOURSE_SSO_META_KEY,
  'meta_value' => $query['external_id'],
 ]);

 $userQueryResults = $userQuery->get_results();
 $updatedUser = [];

 if (empty($userQueryResults)) {
  // create user if not present
  if (is_user_logged_in()) {
   $userID = get_current_user_id();
  } else {
   $userID = wp_create_user($query['username'], $query['nonce'], $query['email']);
   $updatedUser['user_pass'] = $query['nonce'];
  }

  if (is_wp_error($userID)) {
   return;
  }

  update_user_meta($userID, DISCOURSE_SSO_META_KEY, $query['external_id']);
 } else {
  $userID = $userQueryResults{0}->ID;
 }

 add_filter('send_password_change_email', '__return_false');
 add_filter('send_email_change_email', '__return_false');

 $updatedUser = array_merge([
  'ID' => $userID,
  'user_login' => $query['username'],
  'user_email' => $query['email'],
  'user_nicename' => $query['name'],
  'display_name' => $query['name'],
  'first_name' => $query['name'],
 ], $updatedUser);


 wp_update_user($updatedUser);

 wp_set_current_user($userID, $query['username']);
 wp_set_auth_cookie($userID);
 do_action('wp_login', $query['username']);

 if (!empty($query['return_sso_url'])) {
  wp_redirect($query['return_sso_url']);
 } else {
  wp_redirect(home_url('/'));
 }

 die();
}, 5);


add_shortcode( 'discourse_sso', function($atts)
{
 if (is_user_logged_in()) {
  $user = wp_get_current_user();
  if ( get_user_meta($user->ID, DISCOURSE_SSO_META_KEY, true) ) {
   return;
  }
 }

 $anchor = !empty($atts[0]) ? $atts[0] : 'Log in with Discourse';

 $nonce = hash('sha512', mt_rand());

 $redirectTo = get_permalink();
 
 if (empty($redirectTo)) {
  $redirectTo = home_url('/');
 }

 $payload = base64_encode(http_build_query([
  'nonce' => $nonce,
  'return_sso_url' => add_query_arg('existing_user', is_user_logged_in(), $redirectTo),
 ]
 ));

 $request = [
  'sso' => $payload,
  'sig' => hash_hmac('sha256', $payload, DISCOURSE_SSO_SECRET),
 ];

 $sso_login_url = DISCOURSE_SSO_URL . '/session/sso_provider?' . http_build_query($request);

 return sprintf('<a href="%s">%s</a>', $sso_login_url, $anchor);
} );

(harksha) #2

Salt your secret key.


(Ionuț Staicu) #3

Asta nu e chiar o opțiune. Cheia trebuie să coincidă cu o cheie din admin-ul Discourse :slight_smile: